تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - 17:54        کد خبر: ۱۰۱۵۶

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر اهواز+کدنامزد

     
رهیاب نیوز :به اطلاع مردم شهر اهواز می رساند اسامی نامزدهای انتخاباتی که در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهراهواز در روز جمعه مورخ 24/3/92حاضر هستند به شرح زیر می باشد:


1 - آقای داریوش آشناگر فرزند علی یار کد نامزد 1215
2 - آقای ایمان آقاملاپور مشهور به امام قلی فرزند نقدعلی کد نامزد 1216
3 - خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد 1218
4 - آقای عباس احمدی مشهور به امیر عباس فرزند علی بابا کد نامزد 1241
5 - آقای اسماعیل احمدی فر فرزند بابر کد نامزد 1245
6 - آقای محمد احمدی معین مشهور به محمد احمدی فرزند گل محمد کد نامزد 1246
7 - آقای فرشاد اخترشمس فرزند سبزوار کد نامزد 1247
8 - آقای یداله اخلاقی نسب مشهور به اخلاقی فرزند خلیفه کد نامزد 1248
9 - آقای بیژن ارزانی بیرگانی فرزند محمدرضا کد نامزد 1249
10 - خانم پروین ارزانی بیرگانی فرزند عالی خون کد نامزد 1251
11 - آقای رضا ارویش فرزند سهراب کد نامزد 1252
12 - آقای عنایت اله اسفندیاری نژاد فرزند محمد کد نامزد 1254
13 - آقای حسین اسلامی فرزند مرتضی کد نامزد 1256
14 - آقای محمد اعلانژاد فرزند عبدالرضا کد نامزد 1258
15 - آقای یونس افشاری راهدار فرزند علی کد نامزد 1261
16 - آقای ادریس افشین فرزند حسن کد نامزد 1262
17 - آقای سروش اکبربروجردی فرزند ناصر کد نامزد 1264
18 - خانم ابتسام الباجی فرزند قاسم کد نامزد 1265
19 - آقای سیدمهدی البوشوکه مشهور به سیدکاظم فرزند صالح کد نامزد 1269
20 - خانم حنان ال بوشهبازی فرزند حمدان کد نامزد 1271
21 - آقای مهراب البوکرد مشهور به مهران فرزند غلام کد نامزد 1275
22 - آقای محمدرضا امانی بنی فرزند حسن کد نامزد 1295
23 - آقای علیرضا امجد فرزند محمد علی کد نامزد 1296
24 - آقای هوشنگ امیرخانی دهکردی فرزند محمدمراد کد نامزد 1297
25 - آقای افشین امیری فرزند رمضان کد نامزد 1298
26 - آقای سعید امیری بختیاری مشهور به امیر بختیار- بختیاری فرزند جهان محمد کد نامزد 1415
27 - آقای ناصر امینی نژاد فرزند گودرز کد نامزد 1416
28 - آقای وحید انصاری فرزند جهانگیر کد نامزد 1417
29 - آقای منصور اورکی فرزند نورالله کد نامزد 1419
30 - آقای حسن اویسی مشهور به بهنام فرزند هوشنگ کد نامزد 1421
31 - آقای فریدون ایل اسکندری فرزند محمد کد نامزد 1425
32 - آقای پرویز بابادی فرزند فتح اله کد نامزد 1426
33 - آقای زمان بابادی شوراب فرزند مهدی کد نامزد 1427
34 - آقای مهدی باجی مشهور به کعبی فرزند مجید کد نامزد 1428
35 - آقای حمید باران گر فرزند طاهر کد نامزد 1429
36 - آقای بهروز بارانی بره بی چاست فرزند جعفرقلی کد نامزد 1451
37 - آقای اسماعیل باصری ارغوانی مشهور به حاج باصری فرزند عسکر کد نامزد 1452
38 - آقای امان اله باقریان فرزند نوراله کد نامزد 1454
39 - آقای پژمان بالی پور مشهور به پژمان بابادی فرزند احمد کد نامزد 1457
40 - آقای احمد باورساد فرزند علی جان کد نامزد 1458
41 - آقای حسن باوی فرزند اسحاق کد نامزد 1459
42 - آقای سیامک بختیاری فرزند محمد کد نامزد 1469
43 - آقای حبیب بدوی فرزند حسین کد نامزد 1474
44 - آقای احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد 1475
45 - آقای قدیر براتی فرزند مرتضی کد نامزد 1476
46 - آقای جاسم بروایه فرزند غلامعلی کد نامزد 1481
47 - آقای جاسم بطرانی مشهور به ساعدی فرزند عبدالساده کد نامزد 1486
48 - آقای سیدمهدی بلادی فرزند سید محمد جعفر کد نامزد 1489
49 - آقای محمد بلوتی وند فرزند حسین کد نامزد 1491
50 - آقای حسن بلیش میاحی مشهور به حسن میاحی فرزند رمضان کد نامزد 1492
51 - آقای جابر بنی تمیم فرزند حسن کد نامزد 1495
52 - آقای امین بویراحمدی فرزند پرویز کد نامزد 1512
53 - آقای کامبیز بهادری مشهور به کامیار بهادر فرزند علی شیر کد نامزد 1514
54 - آقای سیدمحمدرضا بهشتی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 1517
55 - آقای سلطانعلی بهمنی فرزند محمد زکی کد نامزد 1518
56 - آقای ناجی بیت سیاح فرزند هریجه کد نامزد 1519
57 - خانم مهین پرچمی فرزند نامدار کد نامزد 1524
58 - آقای علی پروین فرزند سبزعلی کد نامزد 1525
59 - خانم مریم پورحسینی فرزند احمد کد نامزد 1528
60 - خانم هدا تابع فرزند علی اکبر کد نامزد 1541
61 - آقای امین تاج دانی فرزند حیدر علی کد نامزد 1545
62 - آقای جمشید تالانک مشهور به تالنگ--شهنی-چهارلنگ فرزند فداله کد نامزد 1546
63 - آقای سیدمرتضی ترابی فرزند سید محمد کد نامزد 1547
64 - آقای رحیم تمیمی حلفی مشهور به حاج رحیم تمیمی فرزند عباس کد نامزد 1561
65 - آقای محمدرضا تیزنوبیک فرزند احمد کد نامزد 1564
66 - آقای عبدالزهرا تیماس فرزند مطیر کد نامزد 1565
67 - آقای عباس جابری مشهور به نواصری فرزند جهیر کد نامزد 1568
68 - آقای رحیم جافری فرزند محمد کد نامزد 1572
69 - آقای امین جلالی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1579
70 - خانم سیمین دخت جلالی فرزند میرکریم کد نامزد 1581
71 - خانم اکرم جلیلی فرزند حاجت مراد کد نامزد 1582
72 - خانم معصومه چراغ پور فرزند عبداله کد نامزد 1587
73 - خانم صبا چراغی فرزند هوشنگ کد نامزد 1589
74 - آقای جواد چلداوی فرزند جلیل کد نامزد 1594
75 - آقای حسین چلداوی فرزند علی کد نامزد 1595
76 - آقای رحیم چلداوی فرزند چاسب کد نامزد 1596
77 - آقای رمضان حاتمی فرزند نجف قلی کد نامزد 1612
78 - آقای فتح اله حاجتی فرزند عبداله کد نامزد 1614
79 - آقای نیما حاجی پور فرزند عباس کد نامزد 1615
80 - آقای عباس حاجی زاده فرزند یداله کد نامزد 1617
81 - آقای محمد حاجی زاده فرزند مهرعلی کد نامزد 1619
82 - آقای مهرعلی حاجی زاده فرزند گرگعلی کد نامزد 1621
83 - آقای علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد 1624
84 - آقای محمد حامدی فر فرزند عین اله کد نامزد 1626
85 - آقای علیرضا حبیب زاده فرزند عباسعلی کد نامزد 1627
86 - خانم نجمه حبیبی فرزند درویش کد نامزد 1628
87 - آقای علی اکبر حبیبی بهروز مشهور به علی حبیبی -حاج علی - بهمئی فرزند رضا کد نامزد 1629
88 - آقای عبدالامیر حردانی زاده فرزند حمد کد نامزد 1642
89 - آقای قاسم حریزاوی فرزند یوسف کد نامزد 1645
90 - آقای حسین حزباوی فرزند کاظم کد نامزد 1647
91 - آقای بیژن حسن زاده فرزند عبدعلی کد نامزد 1654
92 - آقای ابراهیم حسین پور فرزند خدا رحم کد نامزد 1656
93 - خانم زینب حسینی فرزند خداداد کد نامزد 1657
94 - آقای سیدعباس حسینی کیا فرزند سیدمهدی کد نامزد 1659
95 - آقای سیدعلی حسینی کیا فرزند سید مهدی کد نامزد 1671
96 - آقای سیدناصر حسینی گهر مشهور به تقی حسینی فرزند سیدحسین کد نامزد 1672
97 - آقای علی حمادی فرزند حمید کد نامزد 1676
98 - آقای نبیل حمادی فرزند عبد الزهرا کد نامزد 1678
99 - خانم توران حمید فرزند صبر کد نامزد 1679
100 - آقای مسعود حمیدی نژاداشکفتی مشهور به حمیدی فرزند عبدالمحمد کد نامزد 1682
101 - آقای عبدالرسول حیات مقدم فرزند مجید کد نامزد 1684
102 - آقای حسین حیدری مشهور به امیر حسین حیدری کرد زنگنه فرزند پرویز کد نامزد 1685
103 - آقای محمد خالدی مشهور به خالد خالدی فرزند طعیمه کد نامزد 1691
104 - آقای علی خانی مشهور به عبدالخانی-علیخانی فرزند محمد کد نامزد 1694
105 - آقای محمد خرم فرزند اسماعیل کد نامزد 1698
106 - آقای عبدالله خسرونیا فرزند جاسم کد نامزد 1714
107 - خانم شیرین خسروی فرزند سهراب کد نامزد 1715
108 - آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلی کد نامزد 1716
109 - آقای محمد دزفولی فرزند بهمن کد نامزد 1719
110 - آقای مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد 1721
111 - آقای غلام حسین دشت بزرگی فرزند اکبر کد نامزد 1724
112 - آقای مسعود دشت بزرگی فرزند طالب کد نامزد 1725
113 - آقای احمد دغاغله فرزند محمد کد نامزد 1726
114 - آقای عبدالعالی دغاغله مشهور به عباس فرزند حسین کد نامزد 1727
115 - آقای علی دغاغله فرزند حریب کد نامزد 1728
116 - آقای محمدعلی دل آرام فرزند خیرعلی کد نامزد 1729
117 - آقای حبیب دلفی فرزند باور کد نامزد 1742
118 - آقای عبدالرضا دهقان پور مشهور به رضا فرزند محمد حسن کد نامزد 1746
119 - آقای یحیی دیلمیان مشهور به دیلمی فرزند آسی کد نامزد 1747
120 - آقای سیداحمد ذهبی فرزند حسین کد نامزد 1748
121 - آقای محمدرضا راهداری زاده مشهور به رضا راهداری فرزند رمضان کد نامزد 1749
122 - آقای محمدابراهیم رزاز فرزند مجید کد نامزد 1752
123 - آقای شهاب رزمی فرزند خیبر کد نامزد 1754
124 - آقای رضا رضائی فرزند علی کد نامزد 1757
125 - آقای سیدمحمدجواد رضوی مشهور به سید جواد فرزند عبدالنبی کد نامزد 1758
126 - آقای قیس رفیعی فرزند عزیز کد نامزد 1759
127 - آقای مصطفی رمضان احمدی فرزند محمود کد نامزد 1761
128 - آقای اردشیر روغنی فرزند قاسم کد نامزد 1762
129 - آقای محمد ریاضی فرزند محمدرضا کد نامزد 1764
130 - آقای افشین زبیدی فرزند عبد کد نامزد 1765
131 - آقای مجاهد زبیدی فرزند زاهد کد نامزد 1767
132 - آقای علی زرگان فرزند ثجیل کد نامزد 1768
133 - آقای محمدباقر زکوی فرزند حسن کد نامزد 1782
134 - آقای ابراهیم زلقی فرزند صفر کد نامزد 1784
135 - خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد 1785
136 - آقای اسکندر زنگنه فرزند علی اکبر کد نامزد 1787
137 - آقای فرهاد زنگنه فرزند منصور کد نامزد 1789
138 - آقای کورش زنگنه مشهور به عزیز فرزند نادعلی کد نامزد 1791
139 - آقای کیامرث زنگنه بندانی مشهور به بندانی فرزند حاجی کد نامزد 1792
140 - آقای حسین زیدوندی مشهور به زیدوند_زیدونی فرزند علی کد نامزد 1794
141 - خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد 1796
142 - خانم سهام ساکی فرزند یوسف کد نامزد 1797
143 - آقای رضا سالاری فر مشهور به زندانبان رضا سواری-رضا سالاری فرزند عبدالکاظم کد نامزد 1812
144 - آقای حمید سالمی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1814
145 - آقای غلامرضا سبزعلی فرزند ناصر کد نامزد 1815
146 - آقای غلام محمد سبزعلی زاده مشهور به غلام سبز علی فرزند جان محمد کد نامزد 1816
147 - آقای ظاهر سبهانی فرزند عبدالواحد کد نامزد 1817
148 - آقای محمدرضا سبهانی فرزند اسمعیل کد نامزد 1819
149 - خانم زهرا سراجان فرزند مرتضی کد نامزد 1824
150 - آقای قربانعلی سعادت نیا فرزند محمد علی کد نامزد 1827
151 - خانم شهلا سعدونی نژاد فرزند علی محمد کد نامزد 1828
152 - آقای حکیم سعیدی فرزند مهدی کد نامزد 1829
153 - آقای حمزه سعیدی فرزند رحیم کد نامزد 1841
154 - آقای سیدکریم سعیدی فرزند سیدطاهر کد نامزد 1842
155 - آقای جواد سعیدی پور فرزند غضبان کد نامزد 1845
156 - آقای ناجی سلامی راد مشهور به سلامات فرزند حمید کد نامزد 1846
157 - آقای جمشید سلحشور فرزند غیب اله کد نامزد 1847
158 - آقای مهدی سلمان زاده مشهور به تمیمی فرزند منصور کد نامزد 1848
159 - آقای مسلم سلیمانی مشهور به محمدپور-شیخ مسلم فرزند مهر علی کد نامزد 1849
160 - آقای آرش سمیعی اصفهانی فرزند محمد کد نامزد 1852
161 - آقای قدرت سوادی پور مشهور به غدیر فرزند جابر کد نامزد 1856
162 - آقای علی سواری فرزند عاشور کد نامزد 1857
163 - آقای علی سواری فرزند نعیم کد نامزد 1858
164 - آقای غازی سواری فرزند راضی کد نامزد 1859
165 - آقای کاظم سواری مشهور به شیخ کاظم -شیخ سواری فرزند لفته کد نامزد 1861
166 - آقای ناجی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد 1864
167 - آقای عاشور سواری پور فرزند عبدالعزیز کد نامزد 1865
168 - آقای غلامرضا سودانی مشهور به رضا فرزند یاسین کد نامزد 1867
169 - آقای محمدکمال سودمند فرزند فریدون کد نامزد 1868
170 - آقای بهرام سهرابی فرزند ید اله کد نامزد 1869
171 - آقای محمود سهرابی فرزند یدالله کد نامزد 1871
172 - آقای رزاق سیاحی مشهور به منشداوی (ابوشفیق) فرزند قاسم کد نامزد 1872
173 - آقای شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد 1875
174 - آقای سیدعلی سیدی فرزند سیدکریم کد نامزد 1876
175 - آقای سیدحمید سیف السادات فرزند سیدجابر کد نامزد 1878
176 - آقای محمود شادمان فرزند قدم کد نامزد 1891
177 - آقای غلامرضا شانه سازان فرزند محمد علی کد نامزد 1892
178 - آقای کاظم شاوردی مشهور به کاظم فاضلی فرزند عبدالکریم کد نامزد 1895
179 - آقای شهرام شاهین زاده فرزند حیدر کد نامزد 1896
180 - آقای فرحان شجراوی مشهور به شجیرات فرزند عبیس کد نامزد 1912
181 - آقای سیدسعید شرفاء فرزند شلش کد نامزد 1914
182 - آقای هادی شرفی مشهور به شریفی -عامر هویزه فرزند مختاظ کد نامزد 1915
183 - آقای محمد امین شریفات مشهور به جاسم شریفات فرزند محمد کد نامزد 1916
184 - آقای عباس شریفی فرزند محمد کد نامزد 1917
185 - آقای عبدالرضا شریفی مشهور به سید رضا فرزند مفتن کد نامزد 1918
186 - آقای مسعود شریفی فرزند عبد کد نامزد 1921
187 - آقای جعفر شعبان پورخزینه فرزند عبدالحسین کد نامزد 1924
188 - آقای شهداد شعبانی فرزند عبدحسین کد نامزد 1925
189 - آقای قاسم شعیبی فرزند رویض کد نامزد 1927
190 - آقای حسین شهبازی فرزند بهزاد کد نامزد 1941
191 - آقای علی شیخ فرزند مهمد کد نامزد 1945
192 - آقای ذبیی اله شیخ زاده تک آبی فرزند فتح الله کد نامزد 1947
193 - آقای ایمان شیرالی فرزند ایرج کد نامزد 1948
194 - آقای عمادالدین شیرالی فرزند محمد رضا کد نامزد 1949
195 - آقای مصطفی شیرالی فرزند علی خون کد نامزد 1951
196 - خانم سحر شیرمحمدی هفشجانی فرزند اصغر کد نامزد 1954
197 - آقای هوشنگ شیرمردی فرزند فتاح کد نامزد 1956
198 - آقای عبدالرضا صاکی فرزند حسین کد نامزد 1958
199 - خانم زیبا صالح پور مشهور به کیانی - صالحی فرزند ناصر کد نامزد 1959
200 - آقای فرید صالحپور فرزند آقا طلا کد نامزد 1961
201 - آقای احمدرضا صالحی مشهور به احمد فرزند محمد رضا کد نامزد 1962
202 - آقای امید صباحی خواه فرزند جان محمد کد نامزد 1964
203 - آقای محمود صدیقی پوراهواز فرزند محمدرضا کد نامزد 1967
204 - آقای محمد صیاحی فرزند کاظم کد نامزد 1969
205 - آقای محمدرضا ضیاغم اهواز فرزند عبدالکریم کد نامزد 1972
206 - آقای خسرو طاهری بابرصاد فرزند رجبعلی کد نامزد 1975
207 - خانم امل طرفی فرزند عبدالعباس کد نامزد 1979
208 - خانم نونا طولابی فرزند عباس کد نامزد 1985
209 - آقای احسان طهماسبی بیرگانی فرزند حسن کد نامزد 1986
210 - آقای بهروز طهماسبی زاده فرزند علیداد کد نامزد 1987
211 - آقای محمد ظاهری عبده وند فرزند یداله کد نامزد 1989
212 - آقای جاسم ظهیری فرزند عباس کد نامزد 2125
213 - آقای حسین عابدین پور مشهور به عابدینی فرزند محمد نبی کد نامزد 2127
214 - آقای علیرضا عباسی فرزند عبدالرضا کد نامزد 2141
215 - آقای علی عباسی عبیات فرزند جبر کد نامزد 2145
216 - خانم خدیجه عباسی فراموشجانی مشهور به شهناز فرزند نجاتعلی کد نامزد 2146
217 - آقای جلال عبدالخانی فرزند صالح کد نامزد 2147
218 - آقای مجید عبدالخانی فرزند رمضان کد نامزد 2149
219 - آقای هوشمند عبدالهی مشهور به سیامک فرزند احمدقلی کد نامزد 2151
220 - آقای حسن عبیات فرزند عوده کد نامزد 2156
221 - آقای ایمان عبیاوی فرزند شنشل کد نامزد 2158
222 - آقای عبدالله عبیاوی مشهور به عبیات فرزند محمود کد نامزد 2159
223 - آقای صاحب عبیداوی فرزند عبد الحسین کد نامزد 2161
224 - آقای طارق عچرش زاده فرزند عبدالامیر کد نامزد 2162
225 - آقای محمد عدلو فرزند حیدر علی کد نامزد 2164
226 - خانم الهام عدنانی فرزند سید کامل کد نامزد 2165
227 - آقای حسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد 2167
228 - آقای مهدی عسکری فرزند ابراهیم کد نامزد 2168
229 - آقای اسماعیل عسکریان فرزند بنات کد نامزد 2169
230 - آقای سید مجتبی عسگری مشهور به عسکری فرزند سید حسین کد نامزد 2171
231 - آقای رضا عصاره فرزند عبدالحمید کد نامزد 2172
232 - آقای پیمان عطائی کچوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد 2174
233 - آقای فرهاد عطاپور فرزند جهان بخش کد نامزد 2176
234 - آقای مجید عفراوی فرزند جابر کد نامزد 2178
235 - آقای ناصر عقیلی مشهور به ساعدی فرزند زامل کد نامزد 2179
236 - آقای رامی علاسوندمقدم مشهور به رامین الاسوند فرزند امیرخون کد نامزد 2181
237 - آقای سیدشریف علوی محمدیان فرزند سید فاخر کد نامزد 2182
238 - آقای سیدمصطفی علوی نیا مشهور به سادات علوی فرزند سیدناجی کد نامزد 2184
239 - آقای منوچهر علیرضائی مشهور به رضایی فرزند سوار علی کد نامزد 2185
240 - آقای عبدالحافظ عنبری مشهور به حافظ فرزند علی کد نامزد 2186
241 - آقای افضل غریبی فرزند داراب کد نامزد 2194
242 - آقای نامدار غضنفری پور فرزند نگهدار کد نامزد 2414
243 - آقای بهروز فارسی زاده فرزند حسن کد نامزد 2415
244 - خانم رساله فاضلی فرزند سید فیصل کد نامزد 2416
245 - آقای سامان فرامرزی مشهور به سامان بابادی فرزند محمد نبی کد نامزد 2425
246 - آقای نیما فربد فرزند علی حسین کد نامزد 2426
247 - آقای وحید فرجی فرزند خداداد کد نامزد 2427
248 - آقای محمد فرزام فرزند محمد حسین کد نامزد 2429
249 - آقای محمدحسین فرهادزاده شوشتری فرزند حسن کد نامزد 2451
250 - آقای مهدی فرهادزاده شوشتری فرزند محمد حسین کد نامزد 2452
251 - آقای علی فرهودی فرزند حسین کد نامزد 2454
252 - آقای عباس فریسات فرزند برهان کد نامزد 2457
253 - آقای حسین فیضی فرزند خسرو کد نامزد 2459
254 - آقای عبدالمجید قبیتی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 2464
255 - خانم نجمه قربانی اورگانی فرزند رمضان کد نامزد 2468
256 - آقای علی قضائی مانقوطای فرزند رجب کد نامزد 2469
257 - خانم زهرا قطب الدین فرزند علی کد نامزد 2471
258 - آقای حامد قمری فرزند حبیب اله کد نامزد 2474
259 - آقای حمید قنبری فرزند عزیزالله کد نامزد 2476
260 - آقای علی قنبری فرزند حسن کد نامزد 2478
261 - آقای عبدالکریم قنواتی فرزند سلطان کد نامزد 2479
262 - آقای منصور کاظمی فرزند غلامعلی کد نامزد 2484
263 - آقای مسعود کربلیوند فرزند محمود کد نامزد 2485
264 - آقای محمدرضا کرم نیا فرزند رحم خدا کد نامزد 2492
265 - آقای خیراله کریزپور مشهور به کریم فرزند طاهر کد نامزد 2495
266 - آقای سیدشاهرخ کریمی فرزند سید حسین کد نامزد 2496
267 - آقای میثم کریمی فرزند سلطان محمد کد نامزد 2497
268 - آقای میثم کریمی شوشتری مشهور به مهدی فرزند جلیل کد نامزد 2512
269 - خانم ساناز کریمی فرد فرزند حسین کد نامزد 2514
270 - خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد 2517
271 - آقای مسعود کعبی پوزه فرزند حمید کد نامزد 2519
272 - آقای عبداله کلاه کج فرزند غلامحسین کد نامزد 2521
273 - آقای جمال کمائی مشهور به کمال فرزند علی کد نامزد 2524
274 - آقای امین کمالی مشهور به دکتر کمالی فرزند محمد کد نامزد 2526
275 - آقای ابراهیم کوتی مشهور به خواجه زاده فرزند محمدهادی کد نامزد 2528
276 - خانم مینا کیانی شاهوندی فرزند راه علی کد نامزد 2529
277 - آقای ایرج کیانی هفت لنگ فرزند اله یار کد نامزد 2542
-278 آقای احسان کیوان فرزند جلال الدین کد نامزد 2545
279 - آقای مجید کیوانی فرزند جعفر قلی کد نامزد 2546
280 - آقای اسداله گلابوند فرزند سیاه کد نامزد 2548
281 - آقای حمداله گلالی فرزند فتح اله کد نامزد 2549
282 - آقای احمد لجم اورك شکری فرزند غلامعلی کد نامزد 2564
283 - آقای اسکندر لطفعلی زاده فرزند جان محمد کد نامزد 2567
284 - آقای خالد لویمی فرزند بنیان کد نامزد 2571
285 - آقای صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد 2572
286 - آقای مهدی لویمی فرزند عبدالرحمان کد نامزد 2576
287 - آقای غلامرضا مجدم فرزند عبدالحسن کد نامزد 2578
288 - آقای سیدمحمد محققی فرزند سیدمحمدحسن کد نامزد 2579
289 - آقای قربان محمدحسینی فرد فرزند علی کد نامزد 2581
290 - آقای میثم محمدزاده فرزند محمد کد نامزد 2582
291 - آقای شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد 2584
292 - آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر فرزند عبدالمهدی کد نامزد 2585
293 - آقای بهنام محمدی نرگسی فرزند علی ناز کد نامزد 2586
294 - آقای حشمت اله محمودی فرزند رحمت الله کد نامزد 2587
295 - خانم شهناز محمودی فرزند ابوالمحمد کد نامزد 2589
296 - آقای علی محمودی فرزند قربان کد نامزد 2591
297 - آقای علی مددی فرزند راه خدا کد نامزد 2592
298 - آقای حبیب اله مرادی فراش فرزند صفرعلی کد نامزد 2594
299 - خانم فاطمه مزرعه فرزند عبدالکریم کد نامزد 2595
300 - آقای علی مشکورنیا مشهور به حاج رسول فرزند فیاض کد نامزد 2597
301 - آقای نادر مطوری فرزند عبدالرضا کد نامزد 2598
302 - آقای حجت مظفری فرزند علی کد نامزد 2612
303 - آقای عباس معتمدزرگر فرزند مجید کد نامزد 2615
304 - خانم عالیه معلمی فرزند حبیب اله کد نامزد 2616
305 - آقای صابر مکوندی فرزند علی کد نامزد 2618
306 - خانم اکرم ملک خیاط فرزند علی اکبر کد نامزد 2621
307 - آقای امراله ممبنی فرزند عبداله کد نامزد 2625
308 - آقای خسرو ممبنی مشهور به ممبینی فرزند مراد کد نامزد 2627
309 - آقای هدایت ممبنی مشهور به ممبینی-داور فوتبال فرزند عبداله کد نامزد 2628
310 - آقای ابراهیم ممبینی فرزند بیژن کد نامزد 2629
311 - آقای علی نظر ممبینی فرزند انگنا کد نامزد 2641
312 - آقای جواد منصوری فرزند کاظم کد نامزد 2646
313 - خانم الهه موالی زاده فرزند شبل کد نامزد 2647
314 - آقای جمال موسوی فرزند خداداد کد نامزد 2648
315 - آقای سیدحبیب موسوی فرزند سیدنور کد نامزد 2652
316 - آقای سیدرحیم موسوی فرزند سید ولی کد نامزد 2654
317 - آقای سیدرزاق موسوی فرزند سیدزغیر کد نامزد 2656
318 - آقای سیدمجتبی موسوی فرزند سید عباس کد نامزد 2659
319 - آقای سیدمحمدجواد موسوی فرزند محمد کاظم کد نامزد 2671
320 - آقای سیدنورالله موسوی مشهور به سید نور فرزند سیدخسرو کد نامزد 2675
321 - خانم سیده رؤیا موسوی فرزند سید قادر کد نامزد 2676
322 - خانم سیده فاطمه موسوی فرزند سیدرسول کد نامزد 2678
323 - خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد 2682
324 - آقای سیدمهران موسوی پور فرزند سیدمندنی کد نامزد 2684
325 - آقای سیدناصر موسوی نژاد فرزند سید مطر کد نامزد 2686
326 - آقای غلامرضا موسی قزوینی مشهور به قزوینی فرزند اصغر کد نامزد 2689
327 - خانم ژاله مهدوی سلطانی فرزند سیدهاشم کد نامزد 2691
328 - آقای ایمان مهدی پور مشهور به منجزی فرزند اکبر کد نامزد 2692
329 - آقای محمد مهدی پور فرزند خیر علی کد نامزد 2694
330 - آقای کریم مهردل فرزند عبدالعلی کد نامزد 2695
331 - آقای هانی میاحی فرزند ناصر کد نامزد 2698
332 - خانم آزیتا مینهاسی مشهور به مینهاس فرزند فاضل حسین کد نامزد 2712
333 - آقای علیرضا نادری یکتا مشهور به نادری یکتا فرزند صید حسن کد نامزد 2714
334 - آقای علی ناصری فرزند ناصر کد نامزد 2717
335 - آقای موسی نجف پورشهنی فرزند چراغعلی کد نامزد 2721
336 - خانم فاطمه نجفی فرزند موسی کد نامزد 2724
337 - آقای ابراهیم نصیرنیا مشهور به سواری فرزند صالح کد نامزد 2725
338 - آقای شهرام نظری فرزند علی کد نامزد 2726
339 - آقای نیما نعمتی فرزند محمدجواد کد نامزد 2728
340 - آقای محمود نورانی فرزند عبدالخدر کد نامزد 2745
341 - خانم خیریه نیسی فرزند شاکر کد نامزد 2747
342 - آقای محمود نیسی فرزند حمید کد نامزد 2749
343 - آقای نواب ورناصری قندعلی مشهور به مهندس ورناصری-ناصری- نواصری فرزند منصور کد نامزد 2754
344 - آقای مهدی وفاجو فرزند عزیز کد نامزد 2756
345 - آقای سیدفخرالدین وکیل زاده ابراهیمی فرزند سید عبدالمجید کد نامزد 2757
346 - آقای حسن ویسی فرزند درچال کد نامزد 2758
347 - آقای حمیدرضا هلاکوئی فرزند احمد کد نامزد 2782
348 - آقای وحید هیبت اله پور فرزند حیدرقلی کد نامزد 2784
349 - خانم زهرا یاراحمدی فرزند حسین کد نامزد 2785
350 - آقای عبداله یزدان خواه فرزند موسی کد نامزد 2787
351 - آقای مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد 2789


کلمات کلیــدی : ,
آرشیو خبر
  
پرمان دریانوش| ۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۳ خرداد
2 0  

feqat nona tolabi

کاندیدهای بسیار خوب| ۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۳ خرداد
13 2  

328 - آقای ایمان مهدی پور مشهور به منجزی فرزند اکبر کد نامزد 2692 329 - آقای محمد مهدی پور فرزند خیر علی کد نامزد 2694 264 - آقای محمدرضا کرم نیا فرزند رحم خدا کد نامزد 2492 49 - آقای محمد بلوتی وند فرزند حسین کد نامزد 1491

پاسخ هـــا
شهروند| ۱۳۹۲ جمعه ۲۴ خرداد
2 0  

کسی که با تبلیغات غلط و بی رویه شهر رو تبدیل کردن به اشغال دونی بدرد هیچی نمی خوره . همه اینایی که گفتین جز نابود کردن ظاهر شهر چیزه دیگه نداشتن و بقیه ... - کسی که میخواهد شهر رو بسازه خودش در راس خراب کردن ظاهر شهریه پس نمیتونن اصلح باشن .

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:  
سید حسن نصرالله: مقاومت آماده دفاع از لبنان در کنار ارتش است پیکر ˝عمار انقلاب˝ در جوار مزار آخوند ملاعلی کنی آرام گرفت شناسایی عوامل اقدام به اسیدپاشی در اصفهان نفت فروشی معاون اول! /کاریکاتور گذرنامه داعش(عکس) توافق درباره فروش پیشرفته ترین جنگنده روسیه به چین (+عکس) میوه‌های رنگ‌شده در سبد خانواده‌های ایرانی سیطره مدیران ایرانی‌ بر غول اینترنتی دنیا احتمال ارتباط مظنون تیراندازی کانادا با داعش+عکس ذبح کننده شیعیان دستگیر شد+عکس پایگاه هوایی جدید آمریکا در 60 کیلومتری ایران تاوان برنامه ریزی برای حمله به مواضع آمریکا در عربستان دست فروشی کنار خیابان با پورشه! +عکس مداح باید تحت تعلیم یک بزرگتر قرار گیرد/ ما نوکر علما هستیم/ تازه می فهمیم که حضرت آقا در قضیه ˝قمه‌... شکنجه وحشیانه کودکان فلسطینی در زندان های ˝اسرائیل˝ گدایی کردن با شتر در چین +عکس پیروزی رئال در خانه لیورپول، شکست یوونتوس و برتری آرسنال و دورتموند فروش دوست خیالی در اینترنت! +عکس حمله شیمیایی داعش به کوبانی عکس/ تشییع پیکر آیت‌الله مهدوی کنی آغاز پرواز‌ شبانه پرنده‌های نظامی بر مرز‌های سیستان و بلوچستان هلاکت پزشک اسراییلی– داعشی در سوریه +عکس ستاره محبوب والیبال ایران در کنار جومونگ/ عکس تلفن همراه غول پیکر LG/ عکس سنگین ترین شکست داعش در عراق اخاذی در پوشش مامور نیروی انتظامی + عکس شریعتمداری: آقای روحانی از شما بعید بود! سناریوی آمریکا درباره اسیدپاشی در ایران! 17 تصویر واقعی و بزرگ که تصور می‌کنید فتوشاپ هستند! غافلگیری موسوی در نامزدی خواهرش/عکس توصیه‌های‌ علما‌ برای‌ محرم /جدول فلسفه ماه های حرام چیست؟ مشعل:فرمانده گردان‌های القسام زنده است آخرین اظهارات وزیربهداشت درباره روغن پالم هلاکت سرکردگان داعش در دیرالزور/تصاویر پرچم چین به جای پرچم ایران! نماز رهبرانقلاب برپیکر آیت الله کنی/عکس جناب بی بی سی! فارسی زبانان از شیوه ریاکارانه و بد اندیشانه شما بیزارند یک پیشنهاد اروپایی دیگر برای دایی/می خواستند مربی استقلال را با دستبند ببرند! شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک
برنامه های شبکه استانی خوزستان را چگونه ارزیابی می کنید؟