تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - 17:54        کد خبر: ۱۰۱۵۶

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر اهواز+کدنامزد

     
رهیاب نیوز :به اطلاع مردم شهر اهواز می رساند اسامی نامزدهای انتخاباتی که در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهراهواز در روز جمعه مورخ 24/3/92حاضر هستند به شرح زیر می باشد:


1 - آقای داریوش آشناگر فرزند علی یار کد نامزد 1215
2 - آقای ایمان آقاملاپور مشهور به امام قلی فرزند نقدعلی کد نامزد 1216
3 - خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد 1218
4 - آقای عباس احمدی مشهور به امیر عباس فرزند علی بابا کد نامزد 1241
5 - آقای اسماعیل احمدی فر فرزند بابر کد نامزد 1245
6 - آقای محمد احمدی معین مشهور به محمد احمدی فرزند گل محمد کد نامزد 1246
7 - آقای فرشاد اخترشمس فرزند سبزوار کد نامزد 1247
8 - آقای یداله اخلاقی نسب مشهور به اخلاقی فرزند خلیفه کد نامزد 1248
9 - آقای بیژن ارزانی بیرگانی فرزند محمدرضا کد نامزد 1249
10 - خانم پروین ارزانی بیرگانی فرزند عالی خون کد نامزد 1251
11 - آقای رضا ارویش فرزند سهراب کد نامزد 1252
12 - آقای عنایت اله اسفندیاری نژاد فرزند محمد کد نامزد 1254
13 - آقای حسین اسلامی فرزند مرتضی کد نامزد 1256
14 - آقای محمد اعلانژاد فرزند عبدالرضا کد نامزد 1258
15 - آقای یونس افشاری راهدار فرزند علی کد نامزد 1261
16 - آقای ادریس افشین فرزند حسن کد نامزد 1262
17 - آقای سروش اکبربروجردی فرزند ناصر کد نامزد 1264
18 - خانم ابتسام الباجی فرزند قاسم کد نامزد 1265
19 - آقای سیدمهدی البوشوکه مشهور به سیدکاظم فرزند صالح کد نامزد 1269
20 - خانم حنان ال بوشهبازی فرزند حمدان کد نامزد 1271
21 - آقای مهراب البوکرد مشهور به مهران فرزند غلام کد نامزد 1275
22 - آقای محمدرضا امانی بنی فرزند حسن کد نامزد 1295
23 - آقای علیرضا امجد فرزند محمد علی کد نامزد 1296
24 - آقای هوشنگ امیرخانی دهکردی فرزند محمدمراد کد نامزد 1297
25 - آقای افشین امیری فرزند رمضان کد نامزد 1298
26 - آقای سعید امیری بختیاری مشهور به امیر بختیار- بختیاری فرزند جهان محمد کد نامزد 1415
27 - آقای ناصر امینی نژاد فرزند گودرز کد نامزد 1416
28 - آقای وحید انصاری فرزند جهانگیر کد نامزد 1417
29 - آقای منصور اورکی فرزند نورالله کد نامزد 1419
30 - آقای حسن اویسی مشهور به بهنام فرزند هوشنگ کد نامزد 1421
31 - آقای فریدون ایل اسکندری فرزند محمد کد نامزد 1425
32 - آقای پرویز بابادی فرزند فتح اله کد نامزد 1426
33 - آقای زمان بابادی شوراب فرزند مهدی کد نامزد 1427
34 - آقای مهدی باجی مشهور به کعبی فرزند مجید کد نامزد 1428
35 - آقای حمید باران گر فرزند طاهر کد نامزد 1429
36 - آقای بهروز بارانی بره بی چاست فرزند جعفرقلی کد نامزد 1451
37 - آقای اسماعیل باصری ارغوانی مشهور به حاج باصری فرزند عسکر کد نامزد 1452
38 - آقای امان اله باقریان فرزند نوراله کد نامزد 1454
39 - آقای پژمان بالی پور مشهور به پژمان بابادی فرزند احمد کد نامزد 1457
40 - آقای احمد باورساد فرزند علی جان کد نامزد 1458
41 - آقای حسن باوی فرزند اسحاق کد نامزد 1459
42 - آقای سیامک بختیاری فرزند محمد کد نامزد 1469
43 - آقای حبیب بدوی فرزند حسین کد نامزد 1474
44 - آقای احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد 1475
45 - آقای قدیر براتی فرزند مرتضی کد نامزد 1476
46 - آقای جاسم بروایه فرزند غلامعلی کد نامزد 1481
47 - آقای جاسم بطرانی مشهور به ساعدی فرزند عبدالساده کد نامزد 1486
48 - آقای سیدمهدی بلادی فرزند سید محمد جعفر کد نامزد 1489
49 - آقای محمد بلوتی وند فرزند حسین کد نامزد 1491
50 - آقای حسن بلیش میاحی مشهور به حسن میاحی فرزند رمضان کد نامزد 1492
51 - آقای جابر بنی تمیم فرزند حسن کد نامزد 1495
52 - آقای امین بویراحمدی فرزند پرویز کد نامزد 1512
53 - آقای کامبیز بهادری مشهور به کامیار بهادر فرزند علی شیر کد نامزد 1514
54 - آقای سیدمحمدرضا بهشتی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 1517
55 - آقای سلطانعلی بهمنی فرزند محمد زکی کد نامزد 1518
56 - آقای ناجی بیت سیاح فرزند هریجه کد نامزد 1519
57 - خانم مهین پرچمی فرزند نامدار کد نامزد 1524
58 - آقای علی پروین فرزند سبزعلی کد نامزد 1525
59 - خانم مریم پورحسینی فرزند احمد کد نامزد 1528
60 - خانم هدا تابع فرزند علی اکبر کد نامزد 1541
61 - آقای امین تاج دانی فرزند حیدر علی کد نامزد 1545
62 - آقای جمشید تالانک مشهور به تالنگ--شهنی-چهارلنگ فرزند فداله کد نامزد 1546
63 - آقای سیدمرتضی ترابی فرزند سید محمد کد نامزد 1547
64 - آقای رحیم تمیمی حلفی مشهور به حاج رحیم تمیمی فرزند عباس کد نامزد 1561
65 - آقای محمدرضا تیزنوبیک فرزند احمد کد نامزد 1564
66 - آقای عبدالزهرا تیماس فرزند مطیر کد نامزد 1565
67 - آقای عباس جابری مشهور به نواصری فرزند جهیر کد نامزد 1568
68 - آقای رحیم جافری فرزند محمد کد نامزد 1572
69 - آقای امین جلالی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1579
70 - خانم سیمین دخت جلالی فرزند میرکریم کد نامزد 1581
71 - خانم اکرم جلیلی فرزند حاجت مراد کد نامزد 1582
72 - خانم معصومه چراغ پور فرزند عبداله کد نامزد 1587
73 - خانم صبا چراغی فرزند هوشنگ کد نامزد 1589
74 - آقای جواد چلداوی فرزند جلیل کد نامزد 1594
75 - آقای حسین چلداوی فرزند علی کد نامزد 1595
76 - آقای رحیم چلداوی فرزند چاسب کد نامزد 1596
77 - آقای رمضان حاتمی فرزند نجف قلی کد نامزد 1612
78 - آقای فتح اله حاجتی فرزند عبداله کد نامزد 1614
79 - آقای نیما حاجی پور فرزند عباس کد نامزد 1615
80 - آقای عباس حاجی زاده فرزند یداله کد نامزد 1617
81 - آقای محمد حاجی زاده فرزند مهرعلی کد نامزد 1619
82 - آقای مهرعلی حاجی زاده فرزند گرگعلی کد نامزد 1621
83 - آقای علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد 1624
84 - آقای محمد حامدی فر فرزند عین اله کد نامزد 1626
85 - آقای علیرضا حبیب زاده فرزند عباسعلی کد نامزد 1627
86 - خانم نجمه حبیبی فرزند درویش کد نامزد 1628
87 - آقای علی اکبر حبیبی بهروز مشهور به علی حبیبی -حاج علی - بهمئی فرزند رضا کد نامزد 1629
88 - آقای عبدالامیر حردانی زاده فرزند حمد کد نامزد 1642
89 - آقای قاسم حریزاوی فرزند یوسف کد نامزد 1645
90 - آقای حسین حزباوی فرزند کاظم کد نامزد 1647
91 - آقای بیژن حسن زاده فرزند عبدعلی کد نامزد 1654
92 - آقای ابراهیم حسین پور فرزند خدا رحم کد نامزد 1656
93 - خانم زینب حسینی فرزند خداداد کد نامزد 1657
94 - آقای سیدعباس حسینی کیا فرزند سیدمهدی کد نامزد 1659
95 - آقای سیدعلی حسینی کیا فرزند سید مهدی کد نامزد 1671
96 - آقای سیدناصر حسینی گهر مشهور به تقی حسینی فرزند سیدحسین کد نامزد 1672
97 - آقای علی حمادی فرزند حمید کد نامزد 1676
98 - آقای نبیل حمادی فرزند عبد الزهرا کد نامزد 1678
99 - خانم توران حمید فرزند صبر کد نامزد 1679
100 - آقای مسعود حمیدی نژاداشکفتی مشهور به حمیدی فرزند عبدالمحمد کد نامزد 1682
101 - آقای عبدالرسول حیات مقدم فرزند مجید کد نامزد 1684
102 - آقای حسین حیدری مشهور به امیر حسین حیدری کرد زنگنه فرزند پرویز کد نامزد 1685
103 - آقای محمد خالدی مشهور به خالد خالدی فرزند طعیمه کد نامزد 1691
104 - آقای علی خانی مشهور به عبدالخانی-علیخانی فرزند محمد کد نامزد 1694
105 - آقای محمد خرم فرزند اسماعیل کد نامزد 1698
106 - آقای عبدالله خسرونیا فرزند جاسم کد نامزد 1714
107 - خانم شیرین خسروی فرزند سهراب کد نامزد 1715
108 - آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلی کد نامزد 1716
109 - آقای محمد دزفولی فرزند بهمن کد نامزد 1719
110 - آقای مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد 1721
111 - آقای غلام حسین دشت بزرگی فرزند اکبر کد نامزد 1724
112 - آقای مسعود دشت بزرگی فرزند طالب کد نامزد 1725
113 - آقای احمد دغاغله فرزند محمد کد نامزد 1726
114 - آقای عبدالعالی دغاغله مشهور به عباس فرزند حسین کد نامزد 1727
115 - آقای علی دغاغله فرزند حریب کد نامزد 1728
116 - آقای محمدعلی دل آرام فرزند خیرعلی کد نامزد 1729
117 - آقای حبیب دلفی فرزند باور کد نامزد 1742
118 - آقای عبدالرضا دهقان پور مشهور به رضا فرزند محمد حسن کد نامزد 1746
119 - آقای یحیی دیلمیان مشهور به دیلمی فرزند آسی کد نامزد 1747
120 - آقای سیداحمد ذهبی فرزند حسین کد نامزد 1748
121 - آقای محمدرضا راهداری زاده مشهور به رضا راهداری فرزند رمضان کد نامزد 1749
122 - آقای محمدابراهیم رزاز فرزند مجید کد نامزد 1752
123 - آقای شهاب رزمی فرزند خیبر کد نامزد 1754
124 - آقای رضا رضائی فرزند علی کد نامزد 1757
125 - آقای سیدمحمدجواد رضوی مشهور به سید جواد فرزند عبدالنبی کد نامزد 1758
126 - آقای قیس رفیعی فرزند عزیز کد نامزد 1759
127 - آقای مصطفی رمضان احمدی فرزند محمود کد نامزد 1761
128 - آقای اردشیر روغنی فرزند قاسم کد نامزد 1762
129 - آقای محمد ریاضی فرزند محمدرضا کد نامزد 1764
130 - آقای افشین زبیدی فرزند عبد کد نامزد 1765
131 - آقای مجاهد زبیدی فرزند زاهد کد نامزد 1767
132 - آقای علی زرگان فرزند ثجیل کد نامزد 1768
133 - آقای محمدباقر زکوی فرزند حسن کد نامزد 1782
134 - آقای ابراهیم زلقی فرزند صفر کد نامزد 1784
135 - خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد 1785
136 - آقای اسکندر زنگنه فرزند علی اکبر کد نامزد 1787
137 - آقای فرهاد زنگنه فرزند منصور کد نامزد 1789
138 - آقای کورش زنگنه مشهور به عزیز فرزند نادعلی کد نامزد 1791
139 - آقای کیامرث زنگنه بندانی مشهور به بندانی فرزند حاجی کد نامزد 1792
140 - آقای حسین زیدوندی مشهور به زیدوند_زیدونی فرزند علی کد نامزد 1794
141 - خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد 1796
142 - خانم سهام ساکی فرزند یوسف کد نامزد 1797
143 - آقای رضا سالاری فر مشهور به زندانبان رضا سواری-رضا سالاری فرزند عبدالکاظم کد نامزد 1812
144 - آقای حمید سالمی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1814
145 - آقای غلامرضا سبزعلی فرزند ناصر کد نامزد 1815
146 - آقای غلام محمد سبزعلی زاده مشهور به غلام سبز علی فرزند جان محمد کد نامزد 1816
147 - آقای ظاهر سبهانی فرزند عبدالواحد کد نامزد 1817
148 - آقای محمدرضا سبهانی فرزند اسمعیل کد نامزد 1819
149 - خانم زهرا سراجان فرزند مرتضی کد نامزد 1824
150 - آقای قربانعلی سعادت نیا فرزند محمد علی کد نامزد 1827
151 - خانم شهلا سعدونی نژاد فرزند علی محمد کد نامزد 1828
152 - آقای حکیم سعیدی فرزند مهدی کد نامزد 1829
153 - آقای حمزه سعیدی فرزند رحیم کد نامزد 1841
154 - آقای سیدکریم سعیدی فرزند سیدطاهر کد نامزد 1842
155 - آقای جواد سعیدی پور فرزند غضبان کد نامزد 1845
156 - آقای ناجی سلامی راد مشهور به سلامات فرزند حمید کد نامزد 1846
157 - آقای جمشید سلحشور فرزند غیب اله کد نامزد 1847
158 - آقای مهدی سلمان زاده مشهور به تمیمی فرزند منصور کد نامزد 1848
159 - آقای مسلم سلیمانی مشهور به محمدپور-شیخ مسلم فرزند مهر علی کد نامزد 1849
160 - آقای آرش سمیعی اصفهانی فرزند محمد کد نامزد 1852
161 - آقای قدرت سوادی پور مشهور به غدیر فرزند جابر کد نامزد 1856
162 - آقای علی سواری فرزند عاشور کد نامزد 1857
163 - آقای علی سواری فرزند نعیم کد نامزد 1858
164 - آقای غازی سواری فرزند راضی کد نامزد 1859
165 - آقای کاظم سواری مشهور به شیخ کاظم -شیخ سواری فرزند لفته کد نامزد 1861
166 - آقای ناجی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد 1864
167 - آقای عاشور سواری پور فرزند عبدالعزیز کد نامزد 1865
168 - آقای غلامرضا سودانی مشهور به رضا فرزند یاسین کد نامزد 1867
169 - آقای محمدکمال سودمند فرزند فریدون کد نامزد 1868
170 - آقای بهرام سهرابی فرزند ید اله کد نامزد 1869
171 - آقای محمود سهرابی فرزند یدالله کد نامزد 1871
172 - آقای رزاق سیاحی مشهور به منشداوی (ابوشفیق) فرزند قاسم کد نامزد 1872
173 - آقای شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد 1875
174 - آقای سیدعلی سیدی فرزند سیدکریم کد نامزد 1876
175 - آقای سیدحمید سیف السادات فرزند سیدجابر کد نامزد 1878
176 - آقای محمود شادمان فرزند قدم کد نامزد 1891
177 - آقای غلامرضا شانه سازان فرزند محمد علی کد نامزد 1892
178 - آقای کاظم شاوردی مشهور به کاظم فاضلی فرزند عبدالکریم کد نامزد 1895
179 - آقای شهرام شاهین زاده فرزند حیدر کد نامزد 1896
180 - آقای فرحان شجراوی مشهور به شجیرات فرزند عبیس کد نامزد 1912
181 - آقای سیدسعید شرفاء فرزند شلش کد نامزد 1914
182 - آقای هادی شرفی مشهور به شریفی -عامر هویزه فرزند مختاظ کد نامزد 1915
183 - آقای محمد امین شریفات مشهور به جاسم شریفات فرزند محمد کد نامزد 1916
184 - آقای عباس شریفی فرزند محمد کد نامزد 1917
185 - آقای عبدالرضا شریفی مشهور به سید رضا فرزند مفتن کد نامزد 1918
186 - آقای مسعود شریفی فرزند عبد کد نامزد 1921
187 - آقای جعفر شعبان پورخزینه فرزند عبدالحسین کد نامزد 1924
188 - آقای شهداد شعبانی فرزند عبدحسین کد نامزد 1925
189 - آقای قاسم شعیبی فرزند رویض کد نامزد 1927
190 - آقای حسین شهبازی فرزند بهزاد کد نامزد 1941
191 - آقای علی شیخ فرزند مهمد کد نامزد 1945
192 - آقای ذبیی اله شیخ زاده تک آبی فرزند فتح الله کد نامزد 1947
193 - آقای ایمان شیرالی فرزند ایرج کد نامزد 1948
194 - آقای عمادالدین شیرالی فرزند محمد رضا کد نامزد 1949
195 - آقای مصطفی شیرالی فرزند علی خون کد نامزد 1951
196 - خانم سحر شیرمحمدی هفشجانی فرزند اصغر کد نامزد 1954
197 - آقای هوشنگ شیرمردی فرزند فتاح کد نامزد 1956
198 - آقای عبدالرضا صاکی فرزند حسین کد نامزد 1958
199 - خانم زیبا صالح پور مشهور به کیانی - صالحی فرزند ناصر کد نامزد 1959
200 - آقای فرید صالحپور فرزند آقا طلا کد نامزد 1961
201 - آقای احمدرضا صالحی مشهور به احمد فرزند محمد رضا کد نامزد 1962
202 - آقای امید صباحی خواه فرزند جان محمد کد نامزد 1964
203 - آقای محمود صدیقی پوراهواز فرزند محمدرضا کد نامزد 1967
204 - آقای محمد صیاحی فرزند کاظم کد نامزد 1969
205 - آقای محمدرضا ضیاغم اهواز فرزند عبدالکریم کد نامزد 1972
206 - آقای خسرو طاهری بابرصاد فرزند رجبعلی کد نامزد 1975
207 - خانم امل طرفی فرزند عبدالعباس کد نامزد 1979
208 - خانم نونا طولابی فرزند عباس کد نامزد 1985
209 - آقای احسان طهماسبی بیرگانی فرزند حسن کد نامزد 1986
210 - آقای بهروز طهماسبی زاده فرزند علیداد کد نامزد 1987
211 - آقای محمد ظاهری عبده وند فرزند یداله کد نامزد 1989
212 - آقای جاسم ظهیری فرزند عباس کد نامزد 2125
213 - آقای حسین عابدین پور مشهور به عابدینی فرزند محمد نبی کد نامزد 2127
214 - آقای علیرضا عباسی فرزند عبدالرضا کد نامزد 2141
215 - آقای علی عباسی عبیات فرزند جبر کد نامزد 2145
216 - خانم خدیجه عباسی فراموشجانی مشهور به شهناز فرزند نجاتعلی کد نامزد 2146
217 - آقای جلال عبدالخانی فرزند صالح کد نامزد 2147
218 - آقای مجید عبدالخانی فرزند رمضان کد نامزد 2149
219 - آقای هوشمند عبدالهی مشهور به سیامک فرزند احمدقلی کد نامزد 2151
220 - آقای حسن عبیات فرزند عوده کد نامزد 2156
221 - آقای ایمان عبیاوی فرزند شنشل کد نامزد 2158
222 - آقای عبدالله عبیاوی مشهور به عبیات فرزند محمود کد نامزد 2159
223 - آقای صاحب عبیداوی فرزند عبد الحسین کد نامزد 2161
224 - آقای طارق عچرش زاده فرزند عبدالامیر کد نامزد 2162
225 - آقای محمد عدلو فرزند حیدر علی کد نامزد 2164
226 - خانم الهام عدنانی فرزند سید کامل کد نامزد 2165
227 - آقای حسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد 2167
228 - آقای مهدی عسکری فرزند ابراهیم کد نامزد 2168
229 - آقای اسماعیل عسکریان فرزند بنات کد نامزد 2169
230 - آقای سید مجتبی عسگری مشهور به عسکری فرزند سید حسین کد نامزد 2171
231 - آقای رضا عصاره فرزند عبدالحمید کد نامزد 2172
232 - آقای پیمان عطائی کچوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد 2174
233 - آقای فرهاد عطاپور فرزند جهان بخش کد نامزد 2176
234 - آقای مجید عفراوی فرزند جابر کد نامزد 2178
235 - آقای ناصر عقیلی مشهور به ساعدی فرزند زامل کد نامزد 2179
236 - آقای رامی علاسوندمقدم مشهور به رامین الاسوند فرزند امیرخون کد نامزد 2181
237 - آقای سیدشریف علوی محمدیان فرزند سید فاخر کد نامزد 2182
238 - آقای سیدمصطفی علوی نیا مشهور به سادات علوی فرزند سیدناجی کد نامزد 2184
239 - آقای منوچهر علیرضائی مشهور به رضایی فرزند سوار علی کد نامزد 2185
240 - آقای عبدالحافظ عنبری مشهور به حافظ فرزند علی کد نامزد 2186
241 - آقای افضل غریبی فرزند داراب کد نامزد 2194
242 - آقای نامدار غضنفری پور فرزند نگهدار کد نامزد 2414
243 - آقای بهروز فارسی زاده فرزند حسن کد نامزد 2415
244 - خانم رساله فاضلی فرزند سید فیصل کد نامزد 2416
245 - آقای سامان فرامرزی مشهور به سامان بابادی فرزند محمد نبی کد نامزد 2425
246 - آقای نیما فربد فرزند علی حسین کد نامزد 2426
247 - آقای وحید فرجی فرزند خداداد کد نامزد 2427
248 - آقای محمد فرزام فرزند محمد حسین کد نامزد 2429
249 - آقای محمدحسین فرهادزاده شوشتری فرزند حسن کد نامزد 2451
250 - آقای مهدی فرهادزاده شوشتری فرزند محمد حسین کد نامزد 2452
251 - آقای علی فرهودی فرزند حسین کد نامزد 2454
252 - آقای عباس فریسات فرزند برهان کد نامزد 2457
253 - آقای حسین فیضی فرزند خسرو کد نامزد 2459
254 - آقای عبدالمجید قبیتی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 2464
255 - خانم نجمه قربانی اورگانی فرزند رمضان کد نامزد 2468
256 - آقای علی قضائی مانقوطای فرزند رجب کد نامزد 2469
257 - خانم زهرا قطب الدین فرزند علی کد نامزد 2471
258 - آقای حامد قمری فرزند حبیب اله کد نامزد 2474
259 - آقای حمید قنبری فرزند عزیزالله کد نامزد 2476
260 - آقای علی قنبری فرزند حسن کد نامزد 2478
261 - آقای عبدالکریم قنواتی فرزند سلطان کد نامزد 2479
262 - آقای منصور کاظمی فرزند غلامعلی کد نامزد 2484
263 - آقای مسعود کربلیوند فرزند محمود کد نامزد 2485
264 - آقای محمدرضا کرم نیا فرزند رحم خدا کد نامزد 2492
265 - آقای خیراله کریزپور مشهور به کریم فرزند طاهر کد نامزد 2495
266 - آقای سیدشاهرخ کریمی فرزند سید حسین کد نامزد 2496
267 - آقای میثم کریمی فرزند سلطان محمد کد نامزد 2497
268 - آقای میثم کریمی شوشتری مشهور به مهدی فرزند جلیل کد نامزد 2512
269 - خانم ساناز کریمی فرد فرزند حسین کد نامزد 2514
270 - خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد 2517
271 - آقای مسعود کعبی پوزه فرزند حمید کد نامزد 2519
272 - آقای عبداله کلاه کج فرزند غلامحسین کد نامزد 2521
273 - آقای جمال کمائی مشهور به کمال فرزند علی کد نامزد 2524
274 - آقای امین کمالی مشهور به دکتر کمالی فرزند محمد کد نامزد 2526
275 - آقای ابراهیم کوتی مشهور به خواجه زاده فرزند محمدهادی کد نامزد 2528
276 - خانم مینا کیانی شاهوندی فرزند راه علی کد نامزد 2529
277 - آقای ایرج کیانی هفت لنگ فرزند اله یار کد نامزد 2542
-278 آقای احسان کیوان فرزند جلال الدین کد نامزد 2545
279 - آقای مجید کیوانی فرزند جعفر قلی کد نامزد 2546
280 - آقای اسداله گلابوند فرزند سیاه کد نامزد 2548
281 - آقای حمداله گلالی فرزند فتح اله کد نامزد 2549
282 - آقای احمد لجم اورك شکری فرزند غلامعلی کد نامزد 2564
283 - آقای اسکندر لطفعلی زاده فرزند جان محمد کد نامزد 2567
284 - آقای خالد لویمی فرزند بنیان کد نامزد 2571
285 - آقای صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد 2572
286 - آقای مهدی لویمی فرزند عبدالرحمان کد نامزد 2576
287 - آقای غلامرضا مجدم فرزند عبدالحسن کد نامزد 2578
288 - آقای سیدمحمد محققی فرزند سیدمحمدحسن کد نامزد 2579
289 - آقای قربان محمدحسینی فرد فرزند علی کد نامزد 2581
290 - آقای میثم محمدزاده فرزند محمد کد نامزد 2582
291 - آقای شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد 2584
292 - آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر فرزند عبدالمهدی کد نامزد 2585
293 - آقای بهنام محمدی نرگسی فرزند علی ناز کد نامزد 2586
294 - آقای حشمت اله محمودی فرزند رحمت الله کد نامزد 2587
295 - خانم شهناز محمودی فرزند ابوالمحمد کد نامزد 2589
296 - آقای علی محمودی فرزند قربان کد نامزد 2591
297 - آقای علی مددی فرزند راه خدا کد نامزد 2592
298 - آقای حبیب اله مرادی فراش فرزند صفرعلی کد نامزد 2594
299 - خانم فاطمه مزرعه فرزند عبدالکریم کد نامزد 2595
300 - آقای علی مشکورنیا مشهور به حاج رسول فرزند فیاض کد نامزد 2597
301 - آقای نادر مطوری فرزند عبدالرضا کد نامزد 2598
302 - آقای حجت مظفری فرزند علی کد نامزد 2612
303 - آقای عباس معتمدزرگر فرزند مجید کد نامزد 2615
304 - خانم عالیه معلمی فرزند حبیب اله کد نامزد 2616
305 - آقای صابر مکوندی فرزند علی کد نامزد 2618
306 - خانم اکرم ملک خیاط فرزند علی اکبر کد نامزد 2621
307 - آقای امراله ممبنی فرزند عبداله کد نامزد 2625
308 - آقای خسرو ممبنی مشهور به ممبینی فرزند مراد کد نامزد 2627
309 - آقای هدایت ممبنی مشهور به ممبینی-داور فوتبال فرزند عبداله کد نامزد 2628
310 - آقای ابراهیم ممبینی فرزند بیژن کد نامزد 2629
311 - آقای علی نظر ممبینی فرزند انگنا کد نامزد 2641
312 - آقای جواد منصوری فرزند کاظم کد نامزد 2646
313 - خانم الهه موالی زاده فرزند شبل کد نامزد 2647
314 - آقای جمال موسوی فرزند خداداد کد نامزد 2648
315 - آقای سیدحبیب موسوی فرزند سیدنور کد نامزد 2652
316 - آقای سیدرحیم موسوی فرزند سید ولی کد نامزد 2654
317 - آقای سیدرزاق موسوی فرزند سیدزغیر کد نامزد 2656
318 - آقای سیدمجتبی موسوی فرزند سید عباس کد نامزد 2659
319 - آقای سیدمحمدجواد موسوی فرزند محمد کاظم کد نامزد 2671
320 - آقای سیدنورالله موسوی مشهور به سید نور فرزند سیدخسرو کد نامزد 2675
321 - خانم سیده رؤیا موسوی فرزند سید قادر کد نامزد 2676
322 - خانم سیده فاطمه موسوی فرزند سیدرسول کد نامزد 2678
323 - خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد 2682
324 - آقای سیدمهران موسوی پور فرزند سیدمندنی کد نامزد 2684
325 - آقای سیدناصر موسوی نژاد فرزند سید مطر کد نامزد 2686
326 - آقای غلامرضا موسی قزوینی مشهور به قزوینی فرزند اصغر کد نامزد 2689
327 - خانم ژاله مهدوی سلطانی فرزند سیدهاشم کد نامزد 2691
328 - آقای ایمان مهدی پور مشهور به منجزی فرزند اکبر کد نامزد 2692
329 - آقای محمد مهدی پور فرزند خیر علی کد نامزد 2694
330 - آقای کریم مهردل فرزند عبدالعلی کد نامزد 2695
331 - آقای هانی میاحی فرزند ناصر کد نامزد 2698
332 - خانم آزیتا مینهاسی مشهور به مینهاس فرزند فاضل حسین کد نامزد 2712
333 - آقای علیرضا نادری یکتا مشهور به نادری یکتا فرزند صید حسن کد نامزد 2714
334 - آقای علی ناصری فرزند ناصر کد نامزد 2717
335 - آقای موسی نجف پورشهنی فرزند چراغعلی کد نامزد 2721
336 - خانم فاطمه نجفی فرزند موسی کد نامزد 2724
337 - آقای ابراهیم نصیرنیا مشهور به سواری فرزند صالح کد نامزد 2725
338 - آقای شهرام نظری فرزند علی کد نامزد 2726
339 - آقای نیما نعمتی فرزند محمدجواد کد نامزد 2728
340 - آقای محمود نورانی فرزند عبدالخدر کد نامزد 2745
341 - خانم خیریه نیسی فرزند شاکر کد نامزد 2747
342 - آقای محمود نیسی فرزند حمید کد نامزد 2749
343 - آقای نواب ورناصری قندعلی مشهور به مهندس ورناصری-ناصری- نواصری فرزند منصور کد نامزد 2754
344 - آقای مهدی وفاجو فرزند عزیز کد نامزد 2756
345 - آقای سیدفخرالدین وکیل زاده ابراهیمی فرزند سید عبدالمجید کد نامزد 2757
346 - آقای حسن ویسی فرزند درچال کد نامزد 2758
347 - آقای حمیدرضا هلاکوئی فرزند احمد کد نامزد 2782
348 - آقای وحید هیبت اله پور فرزند حیدرقلی کد نامزد 2784
349 - خانم زهرا یاراحمدی فرزند حسین کد نامزد 2785
350 - آقای عبداله یزدان خواه فرزند موسی کد نامزد 2787
351 - آقای مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد 2789


کلمات کلیــدی : ,
آرشیو خبر
  
پرمان دریانوش| ۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۳ خرداد
2 0  

feqat nona tolabi

کاندیدهای بسیار خوب| ۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۳ خرداد
13 2  

328 - آقای ایمان مهدی پور مشهور به منجزی فرزند اکبر کد نامزد 2692 329 - آقای محمد مهدی پور فرزند خیر علی کد نامزد 2694 264 - آقای محمدرضا کرم نیا فرزند رحم خدا کد نامزد 2492 49 - آقای محمد بلوتی وند فرزند حسین کد نامزد 1491

پاسخ هـــا
شهروند| ۱۳۹۲ جمعه ۲۴ خرداد
2 0  

کسی که با تبلیغات غلط و بی رویه شهر رو تبدیل کردن به اشغال دونی بدرد هیچی نمی خوره . همه اینایی که گفتین جز نابود کردن ظاهر شهر چیزه دیگه نداشتن و بقیه ... - کسی که میخواهد شهر رو بسازه خودش در راس خراب کردن ظاهر شهریه پس نمیتونن اصلح باشن .

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:  
رونمایی از فساد در قرارداد برخی بازیکنان پرسپولیس واکنش رئیس سازمان وظیفه عمومی درباره نرفتن پولادی به سربازی بمب‌افکنهای روس خطوط هوایی انگلیس را مختل کردند واکنش افتخاری به مجوز وزارت ارشاد به آلبوم خواننده زن واکنش جوانان غربی به نامه امام خامنه‌ای حمله شدید و بی سابقه کارشناس فوتبال به فردوسی پور و کی روش گاف عجیب قلعه نویی/ چه اصراری است امیرخان؟ بازدیدرهبر انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو/تصاویر 50کشته در حمله موشکی داعش به کرکوک عراق بی‌ام‌و X7 سال 2017 وارد بازار می‎شود شکایت نمایندگان از وزیر علوم به دلیل اقدامات ساختارشکنانه ۲ استاد دانشگاه حال رویگری بدتر از دیروز +تصویر عملیات توسعه صحن حرم مطهر حضرت عباس(ع) + تصاویر انصارالله خواستار تظاهرات مقابل سفارت عربستان شد سلفی رضا عطاران با ناصرالدین شاه/عکس کشته شدن فرمانده پیشمرگه در کرکوک + عکس تحلیل النشره از سخنرانی دیروز نصرالله عکس /خیابانی که تبدیل به قالب یخ شد درخواست رهبر بلندپایه حماس از حزب‌الله و ایران واکنش آندو به انتشار پیامک او از سوی قلعه نویی اعترافات همسر خلیفه داعش کشف اجساد مسافران پرواز مالزیایی خودروی نیسان مورانو با طراحی متفاوت + تصاویر صحبت‌های جالب شاهرودی درمورد تادو ابن‌قاسم: AFC تصمیم گرفت ویلیامز ایران نیاید صفحه اول روزنامه های سیاسی، اجتماعی و ورزشی شنبه +تصاویر اعتراض سرمربیان و مربیان حاضر در بازی‌های آسیایی به کم بودن تعداد سکه‌های اهدایی واشنگتن‌پست عوامل ترور مغنیه را معرفی کرد
آیا از عملکرد استاندار خوزستان رضایت دارید؟